Varaus- ja peruutusehdot


Kauppilan Matkailutila noudattaa lomamökkiensä varaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja.

Varaaminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään 18 vuotta täyttänyt.

Varaus vahvistetaan lähettämällä asiakkaalle varausvahvistus sekä laskut vuokran maksua varten.

Mikäli varaus tehdään yli 6 viikkoa ennen vuokrausajankohtaa, lähetetään asiakkaalle lasku kahdessa osassa: ennakkomaksu 20 % vuokrasta (eräpäivä 7 vrk laskun päiväyksestä) ja loppulasku 80 % vuokrasta (eräpäivä 6 vko ennen loman alkua).

Jos varaus tehdään alle 6 viikkoa ennen loman alkua, peritään maksu yhdessä erässä.

Ellei laskua makseta eräpäivään mennessä, on Kauppilan Matkailutilalla oikeus perua varaus. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan peruminen on tapahduttava kirjallisesti. Tarvittaessa asiakkaan on esitettävä omistajalle kuitti suoritetusta maksusta.

Peruutukset

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Kauppilan Matkailutilalle. Varauksen peruuttamisesta pidätetään 20 % vuokrahinnasta. Mikäli varauksen peruutus tehdään myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokra. Mikäli Kauppilan Matkailutila saa peruutetun lomakohteen vuokratuksi toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin, kun asiakkaalta saadaan vuokraa. 20 % pidätetään peruutuskuluna joka tapauksessa.

Asiakkaalla on oikeus saada Kauppilan Matkailutilalle maksamansa vuokra takaisin lukuun ottamatta 20 % peruutuskulua, mikäli peruutus johtuu asiakkaan tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvan henkilön äkillisestä sairastumisesta, vakavasta onnettomuudesta tai kuolemasta. Peruutuksesta on ilmoitettava tällöin viipymättä ja tapahtuma on osoitettava luontevalla tavalla (lääkärintodistus yms.). Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana tai myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata. Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, pidetään sitä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Kauppilan Matkailutilan oikeus peruuttaa varaus

Kauppilan Matkailutila voi irtisanoa varauksen, mikäli syynä on ylivoimainen este (force majeure). Asiakkaan maksama vuokra maksetaan tällöin kokonaisuudessaan takaisin.

Vahinkojen korvaus

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon suoraan lomakohteen omistajalle.

Mahdolliset valitukset

Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on ilmoitettava välittömästi suoraan kohteen omistajalle.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana kohteen huoltajalle/omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Kauppilan Matkailutila ole niistä korvausvelvollinen.

Koska mökit sijaitsevat maaseudulla, on asiakkaan varauduttava siellä oleviin eläimiin ja luonnonilmiöihin. Kauppilan Matkailutila ei esimerkiksi vastaa järvien leväesiintymistä eikä sähkökatkojen tai eläinten aiheuttamista harmeista asiakkaalle.