Rekisteriseloste


Päivitetty 6.5.2019

Kauppilan Matkailutilan palveluihin liittyvä rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Sivustomme on www.kauppila.net

1. Rekisterinpitäjä

Kauppilan Matkailutila
Y-tunnus: 1803094-5
Kauppilanranta 2, 39500 Ikaalinen
kalle@kauppila.net

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kalle Kauppila, omistaja
kalle@kauppila.net / 044-5867633

3. Rekisterin nimi

Kauppilan Matkailutilan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelun tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöön ottamien Kauppilan Matkailutilan palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi
Osoitetiedot
Y-tunnustiedot
Tilatut palvelut/tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta Kauppilan Matkailutilan palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä tai palveluiden laskutusvaiheessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Säilytetään ensisijaisesti Suomessa.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kauppilan Matkailutilan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.